13.Nov, 2019

Skolēni iepazīst Latvija vēsturi

Šodien skolā viesojās Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki.

 Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa un „4.maija Deklarācijas klubs” piedāvāja  izbraukuma nodarbību : „Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” .
Nodarbība par Latvijas Republikas dibināšanu un neatkarības atjaunošanu palīdzēs veidot izpratni par 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas un 1990. – 1991. gadā atjaunotās LR nepārtrauktību.Nodarbības vadītāji no Okupācijas muzeja iepazīstināja skolēnus ar vēsturiskajiem notikumiem: LR proklamēšana un Latvijas Republika 1918. – 1940; Latvija okupācijas apstākļos un LR neatkarības atjaunošana. Iepazīties ar Deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas notikumiem 1990. gadā palīdzēja „4. maija Deklarācijas kluba” pārstāvis Voldemārs Strīķis, kurš ir bijis liecinieks  vēsturiskajiem notikumiem. Noslēgumā – zināšanu un izpratnes nostiprināšanas uzdevumi skolēnu komandām.

«     »     Skatīt visus