09.Dec, 2021

Skolas muzejam 25

Šogad jubileju svin ne tikai skola, bet arī skolas muzejs. Pirms 25 gadiem skolotājs J.Zīvārts atklāja muzeju Sarkanās skolas ēkā.

Intervija ar M. Celmiņu

Intervija ar A. Gaveiku 

 

Piemiņas brīdis pie muzeja izveidotāja Jāņa Zīvārta atdusas vietas Sila kapos un atmiņu liesmiņas muzeja telpās.

Fotoattēlā varētu būt 3 cilvēki, cilvēki stāv, torte, ārā un teksts

«     »    Skatīt visus