12.Apr, 2022

Skola2030 konference

12.04. angļu valodas skolotāja Vita Ķērpe piedalījās Reģionālajā konferencē Skola2030 un dalījās pieredzē konferences dalībniekiem svešvalodu jomā par tēmu “Literārā teksta lasīšana un pierakstu veidošana – “Lasītāja dienasgrāmata”, realizējot “Svešvaloda II” paraugprogrammas 2.tēmu. Skolotāja stāstīja, kā sadarbībā ar kolēģi Kristīni Kareli, ar skolēniem praksē klausījās, lasīja un skatījās izvēlētos literāros darbus, kā vienojās par kopēju Lasītāja dienasgrāmatu un vērtēšanas kritērijiem. Tāpat skolotāja dalījās ar Padlet prezentāciju, kurā bija pievienoti literāro darbu audio ieraksti un drukāts teksts. Prezentācija notika tiešsaistē. Labās prakses piemēru noklausījās 49 svešvalodu skolotāji.

«     »    Skatīt visus