24.Apr, 2019

Skolā ciemiņi

Šonedēļ mūsu skolā darbu uzsāka izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota ekspertu komisija.

Komisija vērtē skolas darbību un izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, kā arī skolas direktores Agras Zaķes profesionālo darbību.

 

 

«     »     Skatīt visus