27.Aug, 2020

Sēde 2020

Šodien skolas pasākumu zālē skolotāji tikās pirmajā Pedagoģiskās padomes sēdē.

Skolas kolektīvs atskatījās uz pagājušā gadā paveikto darbu kopsavilkumu un plānoja nākamā mācību gada darbus. Suminājām jubilārus un jaunpienācējus. Paldies vārdus teicām kolēģiem, par izcili veiktajiem darbiem. Esam gatavi uzsākt jauno mācību gadu!

 

 

«     »    Skatīt visus