24.Jan, 2019

Sadancis 1.-4.klasēm.

24.janvārī Iecavas vidusskolā notika 1.-4.klašu grupu tautas deju kolektīvu sadancis.

Pasākumā piedalījās Iecavas internātpamatskolas, Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas vidusskolas un  Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolas kolektīvi. Izdejotas tika tautas deju skates repertuāra un citas dejas.  Pasākuma noslēgumā visi izpriecājās jautrā deju un rotaļu ballītē. Paldies kolektīvu vadītājiem (Inesei Jirgenai, Inesei Krīgenai, Zanei Cerai un Jānim Skangalim) izsaka Iecavas novada skolu deju kolektīvu virsvadītāja Solveiga Lineja. Tiekamies skatē!

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

«     »    Skatīt visus