16.Dec, 2022

Rotājumi savām rokām

Šodien 3. c klase dizaina stundās čakli darbojās un pagatavoja vainadziņus, ar kuriem izrotāt māju, gaidot Ziemassvētkus. Visskaistākais ir pašu rokām darinātais.
(A. Āboliņa)

«     »    Skatīt visus