11.Sep, 2019

Reģionālā pašvaldības policija

Šodien skolā viesojās Reģionālās pašvaldības policijas pārstāvji.

Policijas pārstāvji viesojās 1.,2.klasēs ar mērķi informēt par aktuāliem drošības jautājumiem: ceļu satiksmes noteikumi, par drošību mājās, skolā, uz ielas kā arī par elektrodrošību. Uzmanīgākajiem klausītāji saņēma nelielas balviņas.

«     »    Skatīt visus