25.Mar, 2022

Rakstu zīmju pētnieki

Šodien 2.a klase piedalījās zoom ar citām skolām eTwinning projekta “Rakstu zīmju pētnieki” ietvaros. eTwinning projektā skolēni apgūst zināšanas par rakstu zīmēm. Darba process un rezultāts atspoguļo skolēnu apgūtās zināšanas un prasmes vairākos mācību priekšmetos. Šodien satikās “Rakstu zīmju pētnieki” no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un pastāstīja par izlozētajām rakstu zīmēm! ( sk. E. Žeikare)

«     »     Skatīt visus