07.Nov, 2019

Putras dienas žurnālisti

1.a klases “Putras dienas žurnālisti” intervēja savus vecākus par iecienītāko putru ģimenē un uzdeva arī citus jautājumus par dažādiem graudaugiem, to nozīmi.

Kopīgā ģimenes pasākumā pagatavoja iecienītās putras un iemūžināja tās bildēs. Skolotājas A.Rozentāles uzraudzībā tika izgatavota sienas avīze, kuru klasē pārlasīja un noskaidroja, kura tad ir iecienītākā putra 1.a klases ģimenēs.

 

 

«     »     Skatīt visus