21.Apr, 2021

Publiskā runa

Šodien noslēdzās Publiskās runas konkurss angļu valodā pamatskolas un vidusskolas grupām.
🏆1.vieta Beate Bogdanova(8.kl.);
🏆2. vieta Edijs Ilvess (11.kl.);
🏆2. vieta Renāte Estere Liepiņa (12.kl.);
🏆3.vieta Kārlis Linards Čipens(11.kl.)
🎉Atzinība Līva Vasiļjeva(10.kl.)
Paldies mūsu skolas angļu valodas skolotājiem tiesnešiem – Kristīnei Karelei, Inesei Šahurovai, Beatrisei Krūmiņai!
Pasākumu teicami noorganizēja Vita Ķērpe!

«     »    Skatīt visus