22.Feb, 2019

Projektu dienas

No 20.02.2019. līdz 22.02.2019. Iecavas vidusskolā tika organizēta projektu nedēļa.

Šogad projektu nedēļā aprobēta Salas vidusskolā gūtā pieredze, veidot dažādu mācību priekšmetu sadarbības modeļus. Mācību nodarbības katram klašu komplektam organizē pedagogu darba grupa – klašu audzinātāji kā mācību priekšmeta pedagogi un viens vai divi pedagogi, kuriem nav audzināmās klases. Pedagogi izvēlas kopīgu tēmu, izvirza lielo ideju un caur sava mācību priekšmeta mācību saturu realizē dažādas nodarbības (stacijas, grupu darbs, praktiskas darbības, sportiskas aktivitātes). Piemēram, 1. klašu tēma ‘’Mans ķermenis, maņas’’, mācību priekšmeti – latviešu valoda, dabaszinības, angļu valoda, sports; 6.ac klases tēma ‘’Brīvais laiks’’, mācību priekšmeti – matemātika, vācu valoda, krievu valoda; 7.klašu tēma ‘’Pica’’, mācību priekšmeti – matemātika, bioloģija, mājturība un tehnoloģijas, krievu valoda, informātika. Par projekta norisi katra pedagogu grupa veic SVID analīzi. Iniciatīva saistīta ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu Iecavas vidusskolā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus