28.Feb, 2020

Projektu dienas 2020

No 26.februāra līdz 28.februārim skolā notika tradicionālās Projektu dienas. Projektu dienu lielā tēma- “Mežs”. AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Starptautisko Vides izglītības fondu rosina skolas atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā – Mammadaba meistarklasē.

Projektos tapa dažādi meistarstiķi, stundu un nodarbību plāni. Klases apmeklēja Tērvetes dabas parku, Ķemerus ( sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra “Meža māja” dabas izglītības darba speciālisti L. Liepiņu) un Jaunķemerus, kur pētīja kokus, sūnas sēravotus, strādāja ar darba lapām. Mazie pētīja putnus, to ligzdošanu un izgatavoja spārnus. Citi savām rokām gatavoja papīru un no tā apsveikumu kartiņas. 5.b un 5.d no pārstrādājamajiem materiāliem veidoja savam mājas mīlulim māju. Tika izbaudītas dažādas sportiskās aktivitātes un mācījās pagatavot gardus, veselīgus salātus. Projektu dienas sagādāja gandarījumu par paveikto!

 

«     »     Skatīt visus