30.Apr, 2024

Projektu darbu konference

30.aprīlī notika nu jau ikgadējā 12.-to klašu projekta darbu aizstāvēšanas konference. Šogad tika prezentēts kopā 31 darbs, bet pārstāvētās jomas atbilstošas izvēlētajiem padziļinātajiem mācību priekšmetiem: kultūra un māksla, bioloģija, sociālās zinātnes, ķīmija, matemātika un angļu valoda. No projekta darba veidiem kā ierasts visvairāk bija pētniecisko darbu- 18, bet prieks, ka audzis arī citu darbu skaits. Jaunrades darbi šogad 9, un 4 skolēni izvēlējušies sabiedriskā darba formu. Gan projekta darbu konferencē, gan sarunās pēc izskanēja 3 galvenās atziņas- darbs nav bijis viegls un aizstāvēšana auditorijas priekšā ir satraukuma pilna, bet atvieglojuma sajūta pēc ir balva par izdzīvoto uztraukumu. Savukārt nākamajiem darba veicējiem, šī gada 11.-tajiem, tiek sūtīts ieteikums sākt visu savlaicīgi, jo ne viss ir atkarīgs no paša skolēna.
Sk. A. Taurene

«     »     Skatīt visus