30.Apr, 2024

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu

Iecavas vidusskolas Debašu klubs no 28.-30.04. devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, Gravitas Schola. Šī skola ir dibināta 2022.gadā, lai palīdzētu ukraiņu bērniem, kuri bija spiesti bēgt no kara savā valstī. Šobrīd tā ir pirm ā skola, kurā bez maksas tiek izglītoti bēģļu bērni. Skolā mācās vairāk nekā 400 audzēkņu no 1. līdz 12.klasei. Mūsu sadarbība ar ukrainas skolotāju Olenu Zyma aizsākās vēl krietni pirms kara Ukrainā, kad esam tikušās starptautiskās organizācijas IDEA pasākumos un viesojāmies Dņiprā uz starptautisko debašu turnīru. Tagad debašu organizācijas Ukrainā “New Vision” vadītāja strādā Viļņā kā vēstures skolotāja un debašu trenere Gravitas skolā. Mūsu skolas debašu trenere Vita Ķērpe un četri debatētāji – Georgs Derkačs, Sofija Zubankova, Megija Stārastiņa un Patrīcija Felicita Pavāre ar prieku viesojās pie ukraiņu debatētājiem Lietuvā, lai liktu pamatus turpmākajiem, vēl vērienīgākajiem sadarbības projektiem. Mūsu mērķis skolā bija satikties ar debatētājiem, iepazīties ar skolu un tās darbību, pastāstīt par savu novadu, skolu un debašu klubu. Debašu kluba līderi mums bija sagatavojuši prezentāciju par savu skolu un debašu aktivitātēm, pateicās par iespēju paviesoties arī Latvijā un mūsu Iecavas vidusskolā. Skolēni uzdeva jautājumus par mūsu debašu pieredzi, par debašu formātiem un tēmām, kuras esam debatējuši šajā mācību gadā. Pēc tam mēs kopīgi izgriezām Latvijas un Ukrainas karogus un uzlīmējām pie sienas, izveidojot Ukrainas kontūrkarti. Tāpat visiem mums tika izrādīta saulainā Viļņas vecpilsēta un jaukā jauno darugu sabiedrīna neformālā gaisotnē. Milzīgs paldies mūsu skolas šoferim Mārim par pacietību un izvadāšanu un visiem, kuri mūs atbalsta.
Debašu trenere Iecavas vidusskolā: Vita Ķērpe.

«         Skatīt visus