23.Sep, 2019

Pieredzes apmaiņa

Iecavas novada valodas jomu skolotājas un skolu administrācijas pārstāves devās pieredzes apmaiņas seminārā uz Druvas vidusskolu. Iecavas vidusskolu pārstāvēja Dace Greiža, Madara Lasmane, Maruta Lasmane, Iveta Dmitrijeva, Anitra, Taurene, Solveiga Lineja, Ilona Grīnberga, Gita Zaķe Gunita Jakovļeva.  Druvas vidusskola ir viena no pilotskolām projektā “Kompetenču pieja mācību saturā”. Par savu pieredzi stāstīja 5  Druvas vidusskolas valodu jomas skolotājas. Tika runāts par efektīvas stundas veidošanu, caurviju prasmēm, starppriekšmetu saikni, integrētajām stundām. Saulainā rudens diena lutināja ne tikai ar bagātīgu pieredzes guvumu viesmīlīgajā Druvas  vidusskolā, bet arī ar patīkamu pastaigu pa Saldus vecpilsētu, kuras laikā paviesojāmies arī Saldus mūzikas un mākslas skolā un  J.Rozentāla baznīcā (Saldus Sv.Jāņa luterāņu baznīca).

«     »     Skatīt visus