23.Nov, 2019

Pieredzes apmaiņā Vācijā

20.-23.11. S.Lineja, G.Zaķe, I.Grīnberga, D.Skuja apmeklēja Eiropas skolu (Europaschule) Glādenbahā, Vācijā, kas ir Iecavas vidusskolas starptautisko projektu partnerskola.

  Mērķis bija iepazīties ar kompetenču izglītību, kas Vācijas izglītības sistēmā pastāv jau vairākus gadus. Tika vērotas mācību stundas pamatskolas un vidusskolas posmā 7.-12.klasē: ekonomika, angļu valoda, bioloğija, matemātika. Notika tikšanās ar skolas direktoru, mācību pārziņiem, skolotājiem, atbalsta personālu un skolēniem. Tika iepazītas skolas telpas, kas atrodas vairākās ēkās gan sākumskola, gan pamatskola un vidusskola.Vēl jo vērtīgāku šo pieredzes apmaiņu dara tas, ka nākamajā mācību gadā kompetenču izglītību sāksim ieviest mūsu skolā.
 

«     »     Skatīt visus