03.Jūl, 2023

Pieredzes apmaiņa Norvēģijā

Zemgales reģionu skolu pedagogi pagājušajā nedēļā devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Tronheimu Norvēģijā, lai gūtu zināšanas, kā un kādas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes tiek pielietotas Norvēģijas skolās, un aprobētu tās vietējās Zemgales izglītības iestādēs.
Reģiona skolotāji kā otru galveno ieguvumu atzinuši gūtos kontaktus, kas noderēs, lai arī turpmāk plānotu gan reģionālus, gan arī starptautiskus projektus. Uzsāktas radošas sarunas, kam gaidāmi vēl nebijuši rezultāti – latviešu un norvēģu skolēnu sadarbība.
Vizītes laikā apgūtas uzņēmējdarbības metodes Norvēģijas izglītības iestādēs, rastas idejas, kā risināt problēmas, ar kurām saskarās pedagogi uzņēmējdarbības pasniegšanā Zemgales skolās, kā arī gūta pieredze, kā uzņēmējdarbības mācību procesu darīt kā aizraujošāku, tā arī izglītojošāku.
Iniciatīva tiek īstenota EEZ grantu divpusējās sadarbības fonda ietvaros.
 Iecavas vidusskolu pārstāvēja skolotāja A. Pāruma

«     »    Skatīt visus