24.Jan, 2024

Pieredzes apmaiņā

24.janvārī Iecavas vidusskolā viesojās 7 skolotāji no Limbažu Valsts ģimnāzija .
Vizītes ietvaros tika vērotas stundas, kā arī aizvadītas diskusijas, veidojot profesionālu pieredzes apmaiņu. Abas skolas šī mācību gada ietvaros realizē daudzveidīgu pasākumu kopumu, lai stiprinātu pilnveidotas vērtēšanas pieejas ieviešanu. Sadarbības ietvaros norisinājās publiskas tiešsaistes sarunas, kurās skolotāji dalījās labās ar prakses piemēriem, tika aizvadītas savstarpējas stundu vērošanas, norisinās darbs pie vienota metodiskā materiāla izstrādes, kā arī 13. martā paredzēta konference veltīta vērtēšanas tematikai.
( J. Šķesteris)
P.S. Liels paldies mūsu skolas kolēģiem par ciemiņu uzņemšanu un dalīšanos pieredzē atklātajās stundās!!!!🪻🪻🪻

«     »    Skatīt visus