22.Sep, 2023

Pētnieki

Šodien 1. a klase dabaszinībās devās pastaigā uz Iecavas parku, lai izpētītu, kādi augi, dzīvnieki un cilvēku veidoti objekti ir novērojami parkā. Pēc aktīva darba svaigā gaisā, neizpalika arī neliels pikniks un padraiskošanās
Sk. A. Āboliņa

«     »    Skatīt visus