17.Mai, 2019

Pēdējais zvans 2019

Pēdējais zvans nozvanījis! Gan sirsnīgi, jautri aizvadīta diena skolā. Izskanējuši neskaitāmi paldies vārdi. Protams, arī doti skaiti ceļa vārdi . Paldies bijušajam skolas absolventam Jānim Beķerim!

 Liels paldies foto korespondentiem!

 

 

 

«     »     Skatīt visus