11.Okt, 2023

Pārbaudījumi Līgatnes takās

5.c klases skolēni devās uz Līgatni. Pārgājienā pa kalnainajām mežu takām redzējām bijušās papīrfabrikas ēkas, apslēptas alas, straujo Līgatnes upi. Īsts pārbaudījums bija tikt cauri meža dubļiem sausām kājām un pāri rudens vētrās nolauztajiem kokiem.
Orientēšanās spēlē iepazinām bijušo ķiveru rūpnīcu, kas nesen atjaunota. Tagad šajās telpās ir atpūtas komplekss. Ekskursijas nobeigumā īpašu prieku sagādāja lēkāšana tīklu parkā.
Sk. L. Pļaveniece

«     »     Skatīt visus