18.Aug, 2022

Par uzņēmējdarbības iespējām

Skolotājas A.Pāruma un S. Dīce piedalās divu dienu skolotāju pasākumā – pieredzes apmaiņā par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izveidi.
Pasākuma mērķis ir iedrošināt pēc iespējas plašāku pedagogu daļu motivēt jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību, celt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrībā.
Kursos būs iespēja noskaidrot visu par uzņēmējdarbību un tās nozīmi, tiesisku valsti, intelektuālo īpašumu un biznesa kanvām. Iespēja iepazīties ar JA Latvia programmām un izstrādātajiem materiāliem to apguvei.
 
   

«     »    Skatīt visus