27.Sep, 2020

Par “Skolas Dienu”

 Kopš 1994.gada tiek veidota skolas avīze. Sākotnēji tās nosaukums bija “Mums” (1994-1995), tad tika nomainīts uz “Čaumala” (1996-1999), līdz visbeidzot -2000. gadā -ieguva pašreizējo nosaukumu “Skolas Diena”.
Populāras un stabilas “Skolas Dienā”ir rubrikas:

    »    Skatīt visus