23.Mai, 2022

Paldies draugiem!

Šodien, 2. un 3. klašu skolēni tika aicināti uz mūzikas stundu kopā ar Iecavas MMS audzēkņiem, lai ieklausītos, iepazītu dažādus mūzikas instrumentus un varbūt, rudenī uzsāktu mācības MMS.
Paldies stepa deju meitenēm par priekšnesumiem!
Paldies pedagogiem!

«     »     Skatīt visus