02.Nov, 2021

Nākotnes prasmju stunda

Šodien, 2.novembrī, notika Swedbank Latvia tiešsaistes vieslekcija “Dzīvei gatavs” “Nākotnes prasmju” stunda par nākotnē nepieciešamajām prasmēm .
Tiešsaistē piedalījās 10.b klases skolēni, klases audzinatāja Gita Zaķe, Laura Sticere Karjeras centra vadītāja, Personāla un infrastruktūras pārvaldē “Swedbank” AS un Aija Picalcelma jomas vadītāja Personāla un infrastruktūras pārvaldē.

«     »     Skatīt visus