24.Nov, 2018

Nacionālais debašu turnīrs

Iecavas vidusskolā notika Nacionālais debašu turnīrs par tēmu – Valstij ir/nav jākontrolē informatīvā telpa internetā.

 Iecavas vidusskolu pārstāvēja Renāte Estere Liepiņa, Ance Bole, Niks Vīns. No trīs riņķiem divas uzvaras. Līdz pusfinālam pietrūka daži punkti. Tomēr ir prieks un lepnums par mūsējiem.
      Debašu trenere V.Lauciņa-Veinere izsaka pateicību bijušajiem mūsu skolas skolēniem, kuri palīdzēja turnīru tiesāt – Kristīne Štrausa, Jānis Burcevs, Matīss Skangalis.12.a klases skolēnam Hugo Hubertam Puriņam paldies par turnīra rezultātu ievadīšanu. Līvai Vasiļjevai (8.b), Ralfam Štrausam (8.b) paldies par dalībnieku sagaidīšanu pie reģistrācijas galda. Savukārt, Laurai Bogdanovičai (11.a) paldies par fotografēšanu. Lai noorganizētu tik liela mēroga turnīru ir nepieciešams komandas darbs, trenere vēlas uzteikt visus atbalstītājus. Debašu centra vadītājas Inetas Drēžes vārdā V.lauciņa-Veinere izsaka pateicību mūsu skolas virtuves personālam par lieliskajām ēdienreizēm un īpaši skolas direktorei A. Zaķei par atbalstu un izpratni par debašu pievienoto vērtību skolēnu izaugsmē. 

«     »     Skatīt visus