09.Jan, 2019

Manas mājas

9.janvārī skolā viesojās komponists D. Rijnieks.

Komponists un bērni kopīgi  dziedāja dziesmas par sevi, savu ģimeni, savu māju, par apkārtējiem, par dabu, par savu Dzimteni! Skolēni aktīvi līdzdarbojās dziesmās.

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus