06.Dec, 2018

Mana zeme skaistā

Pavisam nesen mēs aicinājām skolēnus iesaistīties projekta “Mana zeme skaistā” aktivitātēs.
Šis projekts tapa Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros.Projekta mērķis bija stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursā no mūsu skolas tika iesniegti 69 darbi no dažādām vecuma skolnieku grupām.
      Skolēnu labākie darbi tika izgatavoti, kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāca skolu īpašumā, ienesot, valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs. 
 
Paldies konkursa organizatoriem par iespēju un skaistajiem gala rezultātiem, kurus nu var aplūkot skolas Aktu zālē. 

«     »     Skatīt visus