26.Apr, 2019

Mācību stunda pašvaldībā

11.b klase un skolotāja D. Greiža viesojās Iecavas novada pašvaldībā.

Jaunieši iepazina valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC), uzklausīja Iecavas novada domes priekšsēdētāja Aivara Mačeka stāstījumu par novada dzīves aktualitātēm un lietderīgus padomus, kā izvēlēties savu ceļu dzīvē. Savukārt pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs izskaidroja, ka Iecavas novada  pašvaldības nolikums ir reglamentējošais dokuments, kas nosaka  pašvaldības darbu. Jaunieši izprata, kā darbojas pārvaldes struktūra un tiek pieņemti novadam svarīgi lēmumi. Paldies Veinberga kungam par noorganizēto tikšanos!

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus