06.Sep, 2018

LVM mācību stunda-meža ekspedīcija

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:

  • sapratīs, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
  • apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
  • veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
6.septembrī 6.a klases skolēni, klases audzinātāja Antra Pāruma un dabaszinību skolotāja Ilvija Ķurbe devās uz LVM organizēto mācību stundu-meža ekspedīcija. Skolēni darbojoties 10 stacijās, uzzināja daudz jauna par meža nozīmi un kopšanu Latvijā, būvēja Leonardo da Vinči pašnesošo tiltu un noslēgumā cepa desiņas ugunskurā.
 
 

    »     Skatīt visus