30.Mar, 2023

Lieliska sadarbība

Sadarbojoties teātra mākslas, literatūras, dizaina un tehnoloģijas skolotājām, tika izveidots projekts “Objekta teātris – Sprīdītis”.
Alises Čivčes-Vaivodes literatūras stundās skolēni iepazinās ar A.Brigaderes pasaku lugas “Sprīdītis” tekstu.
Zanes Ceras mācību stundās tika izgatavotas skatuves un dekorācijas. Pie Zandas Zīvārtes šuva tēliem atbilstošas lelles.
To visu prezentēja Valdas Karnītes teātra mākslas stundās.

«     »    Skatīt visus