08.Sep, 2022

Līderu skolas izlaidums

Šodien notika Junior Achievement Latvia Līderu programmas astotais izlaidums.
Līderu programma ir izglītības programma personības attīstībai un izaugsmei 16 – 20 gadīgiem jauniešiem, kuras mērķis ir veidot jauno līderu paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai.
Līderu programma ir nodarbību cikls – meistarklases, atbalsta tikšanās un vasaras nometne «Junior Achievement Unlocked», kuru laikā tiek apgūta projektu vadība, laika plānošana, saviesīga sarunu māksla, mediju treniņš, uzņēmējdarbības veidošanas pamati u.c. prasmes. Viena mācību gada laikā Līderu programmas dalībnieki ciešā sadarbībā ar mentoru un kouču īsteno savu projekta ideju, lai pilnībā apzinātu un nākotnē īstenotu savu līdera potenciālu.
Lepojamies ar šī gada programmas absolventi Emīliju Sofiju Druviņu!!!
“Emīlija ir cilvēks, par kuru varu sacīt, ka viņa dara to, kas viņu aizrauj. Tā ir fantastiska lieta, ja dzīvē vari darīt to, kas patīk, rezultāts ir daudzkārt labāks un esi patiesi laimīgs cilvēks.”— K. Kravis

«     »     Skatīt visus