14.Sep, 2018

Līderu programma

Apzinoties spēcīgu līderu trūkumu Latvijā, Junior Achievement Latvija uzsāka īstenot unikālu Līderu programmu 16 – 20 gadīgiem jauniešiem, kuras mērķis ir veidot jauno līderu paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai.

14. septembrī ar svinīgu izlaiduma ceremoniju noslēdzās 2017./2018.m.g. Līderu programma, ko šogad absolvēja 12 jaunie līderi. Starp jaunajiem līderiem ir arī Iecavas vidusskolas 12.b klases skolniece Eva Ķeruže, kas aktīvi iesaistījās jaunajā projektā.

«     »    Skatīt visus