18.Aug, 2022

Latvijas angļu valodas skolotāju konference

Angļu valodas skolotāja Vita Ķērpe divas dienas aktīvi darbojās Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā konfernecē. Tās bija piesātinātas, pilnas darba dienas ar pieredzējušu starptautisko un vietējo profesionāļu uzstāšanos, dalīšanos pieredzē un meistarklasēm.

 

«     »     Skatīt visus