28.Apr, 2024

Latvijā Olimpiskā

Aprīlī, sporta stundās valdīja azarts, jo klases patstāvīgi gatavojās Olimpiskajai dienai.
Savukārt skolas vecuma bērniem, kā arī visiem pārējiem – tika sagatavots vingrojums pie Markusa Rivas un ZeBrene dziesmas – Diskutē vēl. Kustības vingrojumu kompleksiem izstrādāja pieredzes bagātie treneri Dinārs Zāģers un Monta Lībeka-Vilgerte.
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, kas tiek organizēts par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai. Pasaulē Olimpisko dienu svin 23.jūnijā, bet Latvijā Olimpiskā diena tiek svinēta piektdienā, kas ir tuvāk 23.aprīlim – Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai.

«     »     Skatīt visus