31.Mar, 2023

Lasīšanas prieks

Ikviena lasīšana vispirms ir prieks, lai cik aizturēts; un jau savā būtībā lasīšanas prieks ir alķīmiķa prieks- kaut kas tāds, ko neapdraud nekādi vizuālie tēli, pat ne televīzijā, pat ne ikdienišķo sīkumu gūzmā” (D. Penaks “Kā romāns”). ⁣
Šodien 3.b klases skolēni latviešu valodas stundā iepazīstināja viens otru ar savām mīļākajām grāmatām, tādējādi veicinot interesi par grāmatām, lasītprieku, kā arī pilnveidojot uzstāšanās un klausīšanās prasmi.
(Sk. G. Birka)

«     »    Skatīt visus