09.Dec, 2019

Kursu noslēgums

Skolas administrācijas pārstāvji A. Zaķe, S. Lineja, I. Grīnberga un I. Draudziņa saņēma apliecības par kursu “Kompetenču pieeja mācību saturā” apguvi. Pedagogi apguva 54 stundu ilgu programmu “Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”.

 

 

«     »     Skatīt visus