15.Jūn, 2022

Kursi angļu valodas skolotājiem

15.jūnijā noslēdzās trīs dienu starptautiskie Eiropas moderno valodu centra un Eiropas komisijas kursi angļu valodas skolotājiem, kurus organizēja Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente Inga Linde. Kursu tēma bija bija “Alternatīvas, nepārtrauktas vērtēšanas metodes saskaņā ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm (EKP) un to pavadošo sējumu valodas apguvei”. Kursus vadīja EMVC eksperti Jose Noijons (Nīderlande) un Gabor Szabo (Ungārija). Kā pieaicināta eksperte bija VISC Vecākā eksperte Tatjana Kunda. Trīs dienu laikā skolotāji klausījās un darbojās darbnīcās par snieguma līmeņa aprakstiem, kritērijiem, vērtēšanas skalām dažādiem uzdevumiem un vecumposmiem. Tika apspriestas vienotu nostādņu valstī, novados un skolās nozīmīgumu vērtēšanas procesā. Skolotāji dalījās pieredzē un izstrādāja dažādus kritērijus, vērtēšanas skalas, SLA saviem uzdevumu piemēriem. Beigās kopīgi apsprieda tos saskaņojot tos ar angļu valodas programmām, standartiem no Latvijas izglītības sistēmas piedāvājuma klāsta. Angļu valodas skolotāja Vita Ķērpi kursa noslēgumā saņēma Apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu (24 stundas).

 

«     »     Skatīt visus