08.Feb, 2023

Kultūrvēstures piemineklis novadā

5.a klase vēstures un sociālo zinību stundā prezentēja savus projekta darbus”Kultūrvēstures piemineklis novadā”. Skolēni veidoja ekspozīciju un ar savu veikumu iepazīstināja klasesbiedrus un sk. G. Zaķi, D. Greižu un S. Kozlovu.

Veiksmīgākie projekta darbi tika izvirzīti Bauskas novada skolēnu radošo darbu konkursam.

 

«     »    Skatīt visus