30.Apr, 2019

Koru sadziedāšanās

2.-4.klašu korim šodien notika koru sadziedāšanās koncerts Bauskas KC. Diriģente Milita Pīlādze. Koncertmeistare I. Rozentāle

 

«     »     Skatīt visus