06.Mar, 2024

Koris iegūst pirmo pakāpi

Šodien Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā izskanēja Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu Koru skate.
Sveicam mūsu skolas kori ar iegūto I pakāpi!!!!
Liels paldies diriģentei M. Pīlādzei un koncertmeistarei I. Rozentālei!!!
Īpašs paldies visiem skolotājiem, kas atbalstīja papildus mēģinājumu procesu un līdzjutējiem!!!!

«     »    Skatīt visus