27.Sep, 2018

Konference “Lietpratība pamatizglītībā”

 Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ceturtā konference “Lietpratība pamatizglītībā” notiek divus mācību gadus pirms visās skolās Latvijā sāks pakāpeniski ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju, lai skaidrotu nozīmīgākās izmaiņas un dalītos pilotskolu pieredzē. Konferencē praktiskās darbnīcās un prezentācijās skaidro nozīmīgākās izmaiņas katrā mācību jomā, rosina izvērtēt savu praksi un smelties jaunas atziņas, kā kļūt par sekmīgāku mācību procesa vadītāju, kopā domā, kā skolā sadarboties ar kolēģiem veiksmīgai satura un pieejas īstenošanai.
      Konferenci atklāja Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.
Ievaddaļā un noslēgumā notika kopīgās plenārsēdes. Dienas vidū notika paralēlās sesijas – darbnīcas, diskusijas, pētījumu un labās prakses prezentācijas. 
Mūsu skolu konferencē pārstāvēja skolotājas Vita Lauciņa-Veinere un Irisa Korčagina. 

«     »     Skatīt visus