10.Mai, 2023

Ko tu zini par Eiropu

9.c klases skolēni sagatavoja uzdevumus par Eiropas savienību jaunāko klašu skolēniem. Un paši novadīja šo aktivitāti.
(Sk. V. Karnīte)

«     »    Skatīt visus