27.Apr, 2022

Ko dara deputāts?

Šodien pie 2.a un 2.b klases sociālo zinību stundā ciemojās Bauskas novada deputāte Solveiga Lineja. Viņa stāstīja par deputāta pienākumiem un atbildēja uz daudzajiem skolēnu jautājumiem. Paldies par atsaucību un interesanto stāstījumu!

 

«     »    Skatīt visus