22.Nov, 2023

Kas ir administratīvā atbildība?

Skolā šodien viesojās Bauskas novada Iecavas pašvaldības policijas inspektori Aigars Zuna un Mārtiņš Jankovskis.
6.a klases skolēniem notika izglītojoša nodarbība “Tava administratīvā atbildība”.
Nodarbības laikā tika runāts par administratīvo un kriminālo procesu, par atšķirībām, par atbildību, kāda iestājas bērnam un vecākam par noteikumu neievērošanu.
Tika atgādināts, ka skolas IKN neievērošana tiek kvalificēts kā sīkais huligānisms. Piemēram par alkohola un smēķēšanas pārkāpumu var uzlikt par pienākumu apmeklēt vairākkārtīgi narkologu, lai saņemtu palīdzību atteikties no atkarību izraisošām vielām. Tāpat par pārkāpumiem nepilngadīgai personai var uzlikt par pienākumu apmeklēt Uzvedības korekcijas speciālistu un/vai sabiedriski derīgus darbus( saņemtais sods var būtiski ietekmēt nākotnē karjeras izvēlē).
Tika pastāstīts arī par interneta lietošanas nosacījumiem, ka internets nekad neko neaizmirst, bet saglabā informāciju. Protams tika runāts arī par necenzētiem vārdiem un to lietošanu – sīkais huligānisms.
Paldies par interesanto nodarbību!

«     »     Skatīt visus