23.Jan, 2023

Kā rodas skaņa?

Dabaszinībās apgūstot tematu “Kā rodas skaņa?” uzzinājām, ka skaņu var ne tikai dzirdēt, bet dažreiz arī redzēt. Par to gribējām pārliecināties. Tāpēc piektdien, praktiski darbojoties dizaina un tehnoloģiju kabinetā, radījām stīgu instrumentu ar gumijas un stieples stīgām. Un kas par pārsteigumu – gumijas stīgas gan vibrēja, gan skanēja. Darba rezultāts iepriecināja gan pašus, gan mūzikas skolotāju (sk.D.Riekstiņa).
Paldies par darbarīkiem dizaina un tehnoloģiju skolotājai Z. Cerai!
(1.c kl. audzinātāja S. Meškalo)
foto: S.Meškalo, A.Gulbe

«     »     Skatīt visus