14.Dec, 2022

Kā pēta skaņu

Dabas zinībās tēma “Kā pēta skaņu”…kā tad lai to pēta? Materiāli sagādāti ( paldies sk. Z. Cerai), ideja arī neliek mieru, tad tik uz priekšu…. Gala rezultātā tapa mūzikas instruments ar 3 stīgām. Viegli negāja – stīgas plīsa, palika vaļīgas, bet toties tagad mēs sapratām, kāpēc katrai stīgai bija cits tonis!
P.s. Arī mūzikas skolotāja priecājas 🌞🥳☃️!
(Sk. S. Jaunzeme)

«     »     Skatīt visus