24.Aug, 2022

Kā mācīt un vērtēt prasmi?

Šodien, Bauskas Valsts ģimnāzijas telpās norisinājās Bauskas novada pedagogu konference «Kā mācīt un vērtēt prasmi».
Konferences pirmajā daļā- apsveikuma uzrunas, apbalvojumu pasniegšana un iepazīstināšana ar Bauskas novada izglītības prioritātēm 2022./2023. mācību gadā.
Turpinājumā -Latvijas Universitātes profesores, vadošās pētnieces Dr.psych. Baibas Martinsones lekcija “Sociāli emocionālā mācīšanās skolēnu un pedagogu izaugsmei”.
Konferences otrajā daļā pedagogi strādāja meistarklasēs.

 

«     »    Skatīt visus