13.Okt, 2023

Izglītības konference

13. oktobrī notika izglītības konference “Efektīva skola: izaicinājumi un risinājumi”, kur paneļdiskusijā “Pedagogu atbalsts un sagatavošana skolā, kopienā un valstī” piedalījās arī mūsu skolas direktors Kārlis Kravis. Mūsu skolā jau otro gadu notiek mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide, īstenojot mācību grupas par klases darba organizēšanu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, vienotām audzināšanas pieejām, vērtību nozīmi u.c. Konferences ietvaros ļoti vērtīgi bija redzēt pētnieces Daces Namsones prezentāciju par bērnu sasniegumu pētīšanu, kur vissvarīgāk ir nesalīdzināt un neskatīties eksāmenu vai olimpiāžu rezultātus, bet gan salīdzināt katra bērna individuālos sasniegumus, piemēram, salīdzināt viena un tā paša bērna rezultātus matemātikas noslēguma (diagnostikas vai eksāmenu darbos) 3.,6. un 9.klasē.

 

«     »     Skatīt visus